skolka

Již více než 10 let nabízíme výuku anglického jazyka v plzeňských mateřských školách např. 78. MŠ, 33.MŠ, 25. MŠ, 44. MŠ, 2. MŠ.

Nabízené kurzy zahrnují 33 vyučovacích hodin tj. jednu vyučovací hodinu týdně, od poloviny září do června následujícího roku. Kurzy se mohou konat kterýkoliv den v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. Vyučujeme na základě vlastních materiálů, které jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Děti se během jednoletého kurzu naučí základní slovní zásobu z několika tématických okruhů (barvy, ovoce, části těla atd.) – přibližně 200 slov a frází. Přehled probírané slovní zásoby obdrží  rodiče dětí po zahájení kurzu. Získané znalosti mohou děti v následujících letech upevnit a rozšířit v návazných kurzech pořádaných naší jazykovou školou (kurz M2).

Minimální počet dětí v kurzu je 7, maximální 12.

Na základě počtu dětí v kurzu je pak stanovena cena kurzovného Ceníky >>>