Kód-kurzu

Kurz D1 – I. ročník – začátečníci

D1

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Učivo 1. ročníku zahrnuje sloveso „být“, „mít“, způsobová slovesa, přítomný čas průběhový a prostý, čas budoucí, stupňování přídavných jmen a příslovcí a základní konverzační obraty (např. orientace ve městě, rodina apod.) což představuje cca 11. lekcí učebnice Angličtina pro samouky“ (nakl. LEDA).

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu D2

Učebnice – Angličtina pro samouky

sam

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz D2 – II. ročník – mírně pokročilí, falešní začátečníci

D2

Kurz je určen pro mírně pokročilé nebo falešné začátečníky. Učivo 2. ročníku zahrnuje především minulý čas prostý a průběhový (včetně nepravidelných sloves), předpřítomný čas, vztažné věty a další. Gramatika je doplněna o aktivity rozvíjející konverzační schopnosti a o četbu a poslech knihy z edice Penguin Readers.Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.

 • Ve skupině je max. 10  studentů.
 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Možnost pokračovat v kurzu D3

Učebnice – Angličtina pro samouky

sam

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz D3 – III. ročník – pokročilí

D3

Kurz je určen pro pokročilé. Během tohoto ročníku je dobrána učebnice Angličtina pro samouky (nakl. LEDA). Studenti mají po absolvování tříletého cyklu (kurz D1 – D3) ucelený přehled o anglické gramatice a dokáží se dorozumět v běžných životních situacích. Probíraná gramatika  (opisy způsobových sloves, souslednost časová, podmínkové věty…) je procvičována při konverzaci, velký důraz se klade na poslech. Během kurzu studenti čtou titul z edice Penguin Readers.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů
 • Možnost pokračování v kurzu Konverzace pre-intermediate (K1)

Učebnice – Angličtina pro samouky

sam

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Konverzace pre-intermediate

K1

Kurz je určen pro pokročilé. Je zaměřen na rozvoj konverzačních schopností, stranou však nezůstává ani gramatika, je jí však věnováno méně času než v prvním cyklu. Kromě konverzace se klade velký důraz na poslech a rozvíjení slovní zásoby k jednotlivým tématickým oblastem např. telefonování, bydlení apod. Kurz je veden českým lektorem.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu Konverzace intermediate (K2).

Učebnice – Global pre-intermediate

gpre

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Konverzace intermediate

K2

Kurz je určen pro pokročilé. Je zaměřen na rozvoj konverzačních schopností, stranou však nezůstává ani gramatika. Kromě konverzace se klade velký důraz na poslech a rozvíjení slovní zásoby k dalším tématickým oblastem.  V tomto ročníku jsou to např. cestování, sport, zdraví apod. Kurz je veden českým lektorem.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu Konverzace upper-intermediate (K3).

Učebnice – Global intermediate

gi

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Konverzace upper-intermediate

K3

Kurz je zaměřen na rozvoj konverzačních schopností, částečně je procvičována i gramatika (členy, gerundium, …) Stranou nezůstává ani rozvoj písemných dovedností. Kurz je veden českým lektorem.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu K4.

Učebnice – Global upper-intermediate

gupper

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Konverzace advanced

K4

Kurz je zaměřen na rozvoj konverzačních schopností, částečně je procvičována i gramatika (členy, gerundium, …) Stranou nezůstává ani rozvoj písemných dovedností. Kurz je veden českým lektorem.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu FCE.

Učebnice – Global upper-intermediate

globaladvanced

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz FCE – přípravný kurz pro zkoušku FCE

FCE

Tento kurz je rozdělen do tří let (FCE1 – FCE3). Po absolvování všech tří ročníků tohoto kurzu jsou studenti připraveni na složení mezinárodní zkoušky FCE.

 • Délka kurzu je 90 min. jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Ve skupině je max. 10 studentů.
 • Možnost pokračování v kurzu CAE

Učebnice – Global upper-intermediate

fce

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz CAE – přípravný kurz pro zkoušku CAE

CAE

Tento kurz je rozdělen do tří let (CAE1 – CAE3). Po absolvování všech tří ročníků tohoto kurzu jsou studenti připraveni na složení mezinárodní zkoušky CAE.

 • Délka kurzu je 90 min., jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Učebnice – Ready for CAE

cae

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Maturita – přípravný kurz ke státní maturitní zkoušce

SMZ

Přípravný kurz pro státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

 • Délka kurzu je 90 min., jednou týdně, cca 33 týdnů ve školním roce.
 • Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Učebnice – Exam Excellence

exam

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>