Kód-kurzu

Kurz M1 – začátečníci

M1

Kurz je určen pro děti předškolního věku – začátečníky (4,5 – 6 let). Během prvního roku se děti naučí cca 200 základních anglických slov a frází (např. barvy, zvířata, části těla apod.). Výuka probíhá hravou formou – děti vybarvují omalovánky, učí se říkadla, písničky, hrají hry. Na hodinách mohou být přítomni i rodiče.

 • Délka kurzu je 45 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračování v kurzu M2 

Učebnice – Obrázkové materiály JŠ SUN
osun18osun04osun01

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz M2 – mírně pokročilí

M2

Kurz je určen pro děti předškolního věku nebo žáky 1. tříd tj. děti, které neumí číst a psát. Probíraná slovní zásoba navazuje na znalosti z kurzu M1. Výuka je založen na učebnici English Adventure Starter B z nakladatelství Longman. Děti se spolu se známými postavičkami z Disney filmů  dostávají do různých životních situací – oslava narozenin, nakupování apod. Větší část výuky probíhá v anglického jazyce. Na hodinách mohou být přítomni i rodiče.

 • Délka kurzu je 45 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračovat v kurzu S1

Učebnice – English Adventure Starter B

m21

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz S1 – začátky psaní a čtení v angličtině – 2., 3. třída ZŠ

S1

Kurz je určen pro děti 2. a 3. tříd ZŠ (znalost anglického jazyka není nutná). V kurzu děti začínají se čtením a psaním v anglickém jazyce. Nejedná se o klasickou výuku na základě gramatického drilu, ale o seznamování se se slovy a větnými konstrukcemi z různých tématických oborů – např. rodina, části těla – především sloveso být a mít.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračování v kurzu S2.

Učebnice – New Stepping Stones 1 Activity Book + Course Book

s11

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz S2 – 3., 4. třída ZŠ

S2

Kurz je určen pro děti 3. a 4. tříd ZŠ. Navazuje na kurz S1 – děti si rozšíří znalosti o další tématické oblasti (oblékání, zvířata, dům) a gramatické jevy – sloveso umět „can“, přít. průběhový čas, vazbu there is/are a anglickou abecedu/spelling.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračování v kurzu Z1.

Učebnice – New Stepping Stones 2 Activity Book + Course Book

s21

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Z1 – opakování a procvičování učiva 4. a 5. třídy ZŠ

Z1

Kurz je určen pro děti 4. a 5. tříd ZŠ. Jeho cílem je především pomoci dětem upevnit a rozšířit znalosti anglické gramatiky. První ročník tohoto čtyřletého cyklu (Z1 – Z4) se soustřeďuje především na procvičení slovesa „být“ (to be), „mít“ (to have), přivlastňovacích zájmen, vazbu there is/are, způsobová slovesa (can, must), přítomný prostý a průběhový čas tj. učiva 4. a 5. tříd základních škol. Procvičování gramatiky je doplňováno aktivitami na rozšiřování slovní zásoby.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračování v kurzu Z2

Učebnice – Grammar Lab 1

gralab1

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Z2 – opakování a procvičování učiva 5. a 6. třídy ZŠ

Z2

Kurz je určen pro děti 5. a 6. tříd ZŠ. Obdobně jako u kurzu Z1 je hlavní důraz kladen na procvičování a upevňování gramatiky. Tento kurz se soustřeďuje především na minulý čas včetně nepravidelných sloves, čas budoucí, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Gramatika je doplněna o četbu zjednodušené knížky z edice Penguin Readers a o hry a aktivity rozvíjející konverzační schopnosti.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračovat v kurzu Z3

Učebnice – Grammar Lab 1

gralab1

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Z3 – opakování a procvičování učiva 6. a 7. třídy ZŠ

Z3

Kurz je určen pro děti 6. a 7. tříd ZŠ. Je opět zaměřen na procvičování a upevňování gramatiky. Procvičovanými gramatickým jevy jsou trpný rod, předpřítomný čas, minulý čas průběhový. Gramatika je opět doplněna o četbu zjednodušené knížky z edice Penguin Readers a o hry a aktivity rozvíjející konverzační schopnosti.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračovat v kurzu Z4

Učebnice – Grammar Lab 2

gra2

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Z4 – opakování a procvičování učiva 7. a 8. třídy ZŠ

Z4

Kurz je určen pro děti 7. a 8. tříd ZŠ. Jedná se o poslední ročník čtyřletého cyklu zaměřeného na procvičování gramatiky. Po jeho absolvování mají žáci ucelený přehled o základní gramatice anglického jazyka odpovídající učivu základní školy nebo objemu učiva  učebnice Angličtina pro samouky nakl. LEDA.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.
 • Možnost pokračovat v kurzu Z5

Učebnice – Grammar Lab 2

gra2

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>

Kód-kurzu

Kurz Z5, Z6, Z7 – přípravný kurz pro zkoušku PET/FCE pro mládež I. ročník, II. ročník a III. ročník

Z5

Z6

Z7

 

Kurz je určen pro mládež ve věku 14 – 16 let. Důraz je kladen především  na rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Příprava na mezinárodní zkoušku PET/FCE.

 • Délka kurzu je 90 min. týdně, cca 33 týdnů ve školním roce (září – červen).
 • Maximální počet dětí ve skupině je 10.

Učebnice – Activate A2

activatea2

Rozvrh hodin >>>

Ceník >>>